+31 78 63 14 090

Persberichten

Persberichten

Specialisten in textielverzorging CleanLease en Lips+ gaan definitief samen verder

Koudekerk aan den Rijn, 21 oktober 2019

Specialisten in textielverzorging CleanLease en Lips+ gaan definitief samen verder. De combinatie heeft circa 1.500 medewerkers in dienst en vervolgt haar activiteiten onder de naam CleanLease. De transactie werd in maart aangekondigd en is, na akkoord van de Autoriteit Consument & Markt, nu afgerond.

CleanLease en Lips+ vormen samen een gespecialiseerde dienstverlener in textielverzorging en logistiek die zich dankzij haar landelijk dekkend vestigingen netwerk altijd dichtbij haar klanten bevindt. Samen kunnen CleanLease en Lips+ beter beantwoorden aan de toenemende behoefte van opdrachtgevers aan een professionele partner die continue kwaliteitsverbetering, innovatie en proces- en kosten optimalisatie over de gehele keten heen kan realiseren.

“We kunnen innovatieve concepten, zoals de toepassing van RFID chips in linnen en kleding, en duurzame logistieke oplossingen die we ieder afzonderlijk ontwikkeld hebben nu voor al onze klanten beschikbaar maken”, zegt Theo Lantinga, CEO CleanLease. “Wij krijgen nu meer mogelijkheden om te investeren in oplossingen die passen bij de behoeften van onze klanten. We creëren hiermee een solide basis voor een gezonde onderneming die samen met onze klanten lange termijn partnerships kan aangaan.”

Ook Eduard Molkenboer, CEO Lips+, is gelukkig met de samenwerking. “Het is voor zowel onze klanten als voor onze medewerkers erg belangrijk dat we ons voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Door onze locale betrokkenheid en kennis van onze klanten kunnen we de klanttevredenheid verder uitbouwen. En we krijgen nu meer ruimte om te investeren in opleidingen en trainingen voor onze medewerkers.”

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

CleanLease
Theo Lantinga, CEO
E: theo.lantinga@cleanlease.nl
M: + 31 (0)6 51 348 983

Lips+
Eduard Molkenboer, CEO
E: eduard.molkenboer@lipsplus.nl
T +31 (0)10 232 26 04

Lees hier het volledige artikel in het Financieel Dagblad.

Profiel CleanLease en Lips+
CleanLease en Lips+ hebben beide een rijke historie in het verhuren en beheren van hoge kwaliteit textiel aan bedrijven, instellingen en particulieren. Zij bieden hun opdrachtgevers professionele en innovatieve oplossingen in duurzame textielverzorging, efficiënte logistiek en een facilitair totaalconcept. Afnemers zijn onder meer actief in de ziekenhuizen, zorginstellingen, recreatie, particulieren en zakelijk markt. CleanLease en Lips+ beschikken over een uitgebreid en modern vestigingennetwerk waardoor ze altijd dichtbij hun klanten aanwezig zijn. Centraal staan klantrelatie, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, snelheid en duurzaamheid. De nieuwe combinatie zal verder gaan onder de naam CleanLease en heeft in Nederland circa 1.500 medewerkers in dienst.

Voor meer informatie over beide bedrijven: www.cleanlease.nl en www.lipsplus.nl


CleanLease kondigt voornemen aan tot overname specialist in textielverzorging Malysse groep

Oedelem (Beernem), 18 oktober 2019

CleanLease NV heeft branchegenoot Malysse groep overgenomen. Met de combinatie CleanLease en Malysse zal een hoogwaardige specialist gevormd worden op het gebied van textielverzorging en logistiek.

CleanLease en Malysse hebben besloten om samen verder te gaan en de krachten te bundelen waardoor een gezonde en sterke onderneming zal ontstaan in textielverzorging en – logistiek. Wij willen hiermee beantwoorden aan de behoefte van opdrachtgevers aan professionele partners die continue kwaliteitsverbetering, innovatie en optimalisering van kosten over de gehele keten kunnen leveren. Ook aan de kant van onze opdrachtgevers vindt namelijk een steeds verdergaande professionalisering en samenwerking plaats. De combinatie van CleanLease en Malysse is daar sterker voor gepositioneerd.

Samen krijgen CleanLease en Malysse betere mogelijkheden om structureel te investeren in modernisering en in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor hun klanten. Dit is noodzakelijk want de markt waarin CleanLease en Malysse actief zijn, wordt gekenmerkt door lage tarieven en daaruit volgend beperkte ruimte om structureel te kunnen investeren in vernieuwing en innovatie. Daarbij zitten we met onze vestigingen altijd dichtbij onze klanten en kunnen we dankzij deze landelijke dekkingsgraad duurzamere en efficiëntere dienstverlening aanbieden.

CleanLease en Malysse hebben beide een lange historie in het verhuren en beheren van hoge kwaliteit textiel aan bedrijven, instellingen en particulieren. Hun afnemers zijn actief in onder meer de zorg, recreatie en de publieke sector. CleanLease en Malysse beschikken over een uitgebreid en modern vestigingennetwerk. De nieuwe combinatie realiseert met ongeveer 1.000 medewerkers verspreid over 9 vestigingen een omzet van circa € 65 miljoen in België.

Dirk Holvoet, CEO CleanLease België, ziet belangrijke voordelen in de combinatie van CleanLease en Malysse. “Wij zien een steeds verdergaande professionalisering en samenwerking bij onze opdrachtgevers. Zij zoeken partners die in staat zijn om bij te dragen aan continue kwaliteitsverbetering, innovatieve producten en optimalisering van de kosten over de gehele keten. Dankzij de combinatie van CleanLease en Malysse zullen wij hier goed aan kunnen beantwoorden. Verder verkrijgen we tevens een betere landelijke dekkingsgraad waardoor we duurzame logistieke oplossingen aan onze klanten kunnen bieden. De combinatie van CleanLease en Malysse is daar sterker voor gepositioneerd”.

Tom Paemeleire, CEO ai Malysse, onderschrijft de voordelen van de combinatie. ”De markt heeft behoefte aan verdere investeringen en innovatie, zowel gericht op duurzaamheid als arbeid. Door het samengaan van de kennis en ervaring van de klantgerichte ondernemingen CleanLease en Malysse worden verdere investeringen mogelijk en zullen we onze klanten een nog duurzamere en efficiënte dienstverlening kunnen aanbieden.


CLEANLEASE VERSTERKT HAAR VERMOGENSPOSITIE EN START VERNIEUWD INVESTERINGSPROGRAMMA

Forse investeringen in verdere specialisatie en optimalisatie van de vestigingen

Koudekerk aan den Rijn, 12 december 2018
CleanLease, marktleider in de Benelux in het reinigen en verhuren van hoge kwaliteit textiel, versterkt haar vermogenspositie om de komende jaren fors te investeren in haar productielocaties. Jaarlijks verzorgt CleanLease meer dan 100 miljoen kilo wasgoed op een duurzame en innovatieve wijze voor ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken.

Investeren in specialisatie
Het nieuwe kapitaal zal volledig worden aangewend om de dienstverlening beter te kunnen toespitsen op de klanten. Zo zal er zowel in Nederland als in België fors worden geïnvesteerd in nadere specialisatie van de vestigingen, zodat de kwaliteit van de logistieke dienstverlening wordt verbeterd en de laatst beschikbare innovaties aan klanten worden aangeboden. Tevens zullen deze investeringen de productiviteit en kwaliteit verbeteren.

“Focus op dienstverlening”
Theo Lantinga, sinds 2017 vanuit investeringsmaatschappij ACE aandeelhouder en bestuurder van CleanLease, is benoemd als nieuwe CEO van de onderneming. “Ik ben trots dat we verder kunnen bouwen aan dit mooie bedrijf en samen met onze 1.200 medewerkers op elf locaties in Nederland en België kunnen focussen op dienstverlening die dicht bij onze klanten staat”. Hij vervolgt, “CleanLease heeft de afgelopen jaren onder moeilijke marktomstandigheden haar operatie en footprint verbeterd en met deze herkapitalisatie is de balans nu ook verder versterkt om toekomstgericht te kunnen investeren”.

Versterking van de balans
Door afspraken met haar financiers én een forse kapitaalsinjectie van vele miljoenen zal CleanLease in staat zijn haar marktpositie te verstevigen. Tevens wordt er kennis van wasserijtechnologie en logistiek ingebracht vanuit de nieuwe vermogensverschaffer Active Capital Company.

Profiel CleanLease
CleanLease is als marktleider in de Benelux al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in het reinigen en verhuren van hoge kwaliteit textiel aan ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken. In een snel veranderende omgeving biedt CleanLease haar opdrachtgevers professionele en innovatieve oplossingen in duurzame textielverzorging, efficiënte logistiek en een facilitair totaalconcept, zodat zij zich kunnen richten op waar het voor hen écht om gaat namelijk de zorg om patiënten, cliënten en/of gasten. In de werkwijze van Cleanlease staan klantrelatie, bereikbaarheid en snelheid centraal. Cleanlease heeft een omzet van ruim € 100 miljoen en verzorgt per jaar met zo’n 1.200 medewerkers op een duurzame manier ruim 100 miljoen kilo wasgoed.


ACE Partners neemt een belang in CleanLease International B.V.

Dordrecht, 20 december 2016

ACE heeft een belang genomen in CleanLease International B.V..
CleanLease is de marktleider in de Benelux op het gebied van textiel en logistieke oplossingen voor ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken.

Theo Lantinga geeft aan: ìCleanLease is een prachtig bedrijf met heel veel mogelijkheden. Toen ons door Egeria werd gevraagd om extra kapitaal te verstrekken om de plannen te kunnen verwezenlijken en mee te bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst hebben wij niet geaarzeld.ì

Job Muller, CEO van CleanLease vervolgt: ìFantastisch dat we ACE Partners bereid hebben gevonden de positie van CleanLease verder vorm te geven en mee uit te bouwen. De achterliggende maanden heeft ACE Partners ons weten te overtuigen van hun hands-on mentaliteit en focus op lange termijn waardecreatie. Ik zie uit naar de samenwerking.î

ACE Partners neemt samen met haar investeerders belangen in bedrijven die actief zijn in de industrie: productie, technische dienstverlening of groothandel.


ACE Partners neemt AVI Volendam over

Dordrecht, 15 december 2016 

ACE heeft alle uitstaande aandelen van AVI B.V. te Volendam overgenomen. AVI Volendam is de flexibele verpakkingsspecialist op het gebied van halffabrikaten zoals buizen, folies en rollen en eindproducten zoals zakken en folies voor onder meer levensmiddelen, meubels, mediazendingen en diverse andere applicaties.

AVIís nieuwe directeur Patrick Roskam geeft aan: ìMet AVI hebben we een mooie niche speler verworven binnen de flexibele verpakkingsmarkt. Met de opvolging van oud directeur/eigenaar Dhr. Cees van Os breekt een nieuwe periode voor AVI aan. Maar net als voorheen blijven wij ons dagelijks inzetten om onze klanten de gewenste (flexibele) oplossingen te kunnen bieden met de voor ons kenmerkende service en kwaliteit.ì

ACE Partners neemt samen met haar investeerders belangen in bedrijven die actief zijn in de industrie:productie, technische dienstverlening of groothandel.


ACE Partners haalt kapitaal op voor acquisities

Hilversum, 20 mei 2016

ACE Partners, een investeerder met een focus op MKB ondernemingen in de industrie, heeft kapitaal opgehaald bij private investeerders. Dit geld zal worden aangewend om te investeren in ondernemingen die onderpresteren en waar behoefte is aan een combinatie van hands-on management en nieuwe financiering. De initiÎle investering per onderneming bedraagt tussen de Ä 500.000 en Ä 2.500.000. ACE Partners richt zich op bedrijven in de sectoren productie, technische groothandel en technische dienstverlening.

Theo Lantinga, directeur bij ACE Partners is verheugd met deze stap: ìDoor deze funding zijn wij in staat om sneller onze ambitie te realiseren. Wij zijn zeer content dat wij het vertrouwen van onze investeerders hebben gekregen, dit is een bevestiging van het geloof in onze aanpak

In september 2015 verwierf ACE Partners haar eerste participatie in Arbo Support, een adviesbureau van veiligheidskundige adviseurs voor de industrie met vestigingen in Hoogvliet, Zwolle en Maastricht.


Management en ACE Partners kopen Arbo Support Group

Hilversum, 18 september 2015

ACE Partners en het management van Arbo Support hebben een meerderheidsbelang verworven in Arbo Support Group B.V. De overige aandelen blijven in handen van oud directeur Peter van Dobben de Bruyn die de onderneming sinds 2007 succesvol heeft geleid.

Arbo Support, adviseurs voor veilig werken, richt zich op arbeidsveiligheid in de industriÎle sector. Arbo Support heeft een jarenlange ervaring in onder meer de sectoren (petro)chemie, olie en gas, energie, bouw, voedingsmiddelen en farmacie. Arbo Support heeft vestigingen in Hoogvliet, Zwolle en Maastricht.

Theo Lantinga en Patrick Roskam zullen namens ACE Partners de directie van Arbo Support complementeren en zijn enthousiast over de mogelijkheden van het bedrijf: ìHet zittende management heeft in de afgelopen jaren een sterk merk en netwerk neergezet, waardoor Arbo Support een gerenommeerde partij is in de markt voor arbeidsveiligheid. Bedrijven beseffen steeds meer dat veiligheid niet meer weg te denken valt in de bedrijfscultuur. We zien daarom voldoende kansen om het bedrijf verder uit te bouwen.î